Screenshot of 10-Pin Bowling

10-Pin Bowling

Commodore C64